نحوه درخواست خدمات امدادی کانون

نحوه درخواست خدمات امدادی کانون

نحوه درخواست خدمات امدادی کانون :
- توجه: در صورتيكه خودروي شما به علت نقص فني قادر به حركت نباشد و يا نياز مند خدمات فوريتي شما مي توانيد با شماره هاي تلفن گويا 09629 (شماره رايگان سراسري) و يا با شماره هاي 66710710-021 و 6423-021واحد پيام تماس وبه صورت شبانه روز درخواست خود را با توجه به نوع كارت امدادي مشترك ثبت نمائيد . در اين صورت امداد خودرو بااعزام نزديكترين واحد سيار اقدام به مرتفع نمودن خودروي شما مي نمايد .
- كارشناسان واحد پيام در هنگام پاسخگوئي تمامي مشخصات خودرو را از شما دريافت خواهند نمود.
- در تماس با مركز پيام در صورت داشتن یکی از انواع کارتهای باشگاه اعضا یا اشتراک امداد خودرو کانون، شماره كارت را اعلام نمائيد .
- اطلاعات و نشاني دقيق محل توقف خودرو ، شماره تلفن همراه و يا تلفني كه از طريق آن بتوان به شما دسترسي داشت را اعلام فرمائيد .كاركنان مركز پيام در ابتدا به منظور رفع عيب خودرو مشاوره فني لازم را به صورت راهنمائي تلفني انجام خواهند داد ودر صورت نياز نزديكترين امدادگر را به محل توقف خودرو اعزام خواهند كرد .
نکته:
- كليه تماسها و مكالمات با واحد پيام جهت پيگيري هاي بعدي ضبط وبه صورت روزانه آرشيو بندي مي گردد
- اطلاعات مربوط به درخواست امداد و چگونگي امدادرساني در برنامه نرم افزاري امداد خودرو ثبت مي گردد و در اتمام هر شيفت گزارش گيري مي گردد.
- در صورت درخواست اعزام امدادگر به محل توقف خودرو حتما كد امدادگر اعزامي را به خاطر بسپاريد تا در صورت نياز در پيگيريهاي بعدي شما مورداستفاده قرار گيرد .
- ميانگين زمان انتظار مشتري در داخل و خارج شهرها حداكثر 45-10 دقيقه براي مسافتهاي نزديك و 60 دقيقه براي مسافت هاي دور و پرترافيك مي باشد
- مدت زمان رسيدن امدادگر به محل بسته به مسافت محل توقف خودور ، وضعيت ترافيك ،شرايط جوي ، محل گشت زني و استقرار خودروهاي امداد وميزان تراكم درخواست امداد مي باشد وممكن است زمان متغيير باشد در صورت امكان پرسنل واحد پيام مدت زمان تقريبي رسيدن امدادگر را به شما اعلام خواهند نمود .
 وظايف امدادخواه (مشترك) قبل ازرسيدن امدادگر:
با توجه به مقررات راهنمائي و رانندگي و به منظور ايمن سازي و جلوگيري از بروز تصادفات پس از توقف خودرو رعايت اين نكات الزامي مي باشد:
- چراغ هاي چشمك زن(فلاشر) خودرو را روشن نمائيد و به عنوان علامت مشخصه درب موتور را بالا بزنيد مثلث هشدار را در 35متري عقب خودرو قرار داده و منتظر رسيدن امدادگر بمانيد .
- قبل از رسيدن امدادگر ازتغيير مكان خودرو خودداري فرمائيد و در صورت انصراف و رفع مشكل مراتب جهت اطلاع مركز پيام اعلام گردد تا از اعزام امدادگر جلوگيري به عمل آيد .
- خودروهاي امدادي کانون منقش به نام و آرم كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوری اسلامی ایران مي باشد و امدادرسانان نيز داراي كارت شناسائي و يونيفرم امدادي كانون مي باشند .

وظايف امدادگر پس از رسيدن به امدادخواه:
- در صورتي كه نظر امدادخواه انجام خدمات امداد فوريتي باشد نسبت به رفع عيب با توجه به دستورالعمل امداد اقدام نمايد .
- در صورتي كه نظر امدادخواه انجام رفع عيب در تعميرگاه هاي مجاز باشد نسبت به بكسل و حمل خودرو اقدام نمايد .

صدور صورتحساب (فاكتور) :
- امداگر در پايان عمليات امداد ، گزارش چگونگي انجام ماموريت و ريز خدمات ارائه شده را به واحد پيام ارائه مي نمايد و اقدام به صدور صورتحساب ( فاكتور) با توجه به نوع گارانتي و كارت اشتراك مي نمايد
تذكر: بهاي قطعات تعويضي با توجه به نوع گارانتي واشتراك امداد خواه بر اساس تعرفه قطعات در صورتحساب(فاكتور) نيز منظور مي گردد و داغي قطعات تعويض شده نيز متعلق به امدادخواه بوده و مي بايست از تحويل داغي قطعات به امدادگر خودداري شود .
- نسبت به دريافت رضايت نامه كتبي از امدادخواه در فرم برگ مربوط اقدام گردد .
- صورتحساب بايد كاملا تكميل شده و حاوي نام و نام خانوادگي كد اشتراك ،نوع كارت ، كد و امضاء امدادگر باشد .
- امدادگر موظف است يك نسخه از صورتحساب رادر اختيار امدادخواه قرار دهد