شرح وظایف امدادگران كانون جهانگردی و اتومبیلرانی

  • درباره ما
  • شرح وظایف امدادگران كانون جهانگردی و اتومبیلرانی

شرح وظایف امدادگران كانون جهانگردی و اتومبیلرانی

شرح وظایف امدادگران كانون جهانگردی و اتومبیلرانی

1- وظایف امدادگر بعد از تماس مركز پیام :

به محض تماس و ارجاء پیام نسبت به اخذ اطلاعات از( مركز پیام ) اقدام نماید .
در كوتاهترین زمان به سوی محل توقف خودرو امدادخودرو حركت نماید . ( حداكثر 10- 15 دقیقه برای مسافت های نزدیك و 45 دقیقه برای مسافت های دور و پر ترافیك بعد از تماس مركز پیام )
در صورت پیدا نكردن محل توقف ، سریعا " از طریق تلفن امدادخواه و یا از طریق مركز پیام نسبت به شناسائی نقطه دقیق و یافتن محل توقف امدادخواه اقدام نماید .
به محض رسیدن به محل توقف خودرو ، امدادگر ضمن كسب اطلاعات و مشخصات فردی امدادخواه و مطابقت با کارت شناسائی معتبر از قبیل اصل گواهینامه و کارت ملی و روئیت کارت شناسائی خودرو و مطابقت با نوع خودرو و پلاک خودرو در خصوص علت توقف اقدامات مناسب را بعمل آورده و در صورت همراه نداشتن مدارک خودرو مراتب را با پلیس 110 در میان گذاشته و تا حصول اطمینان و کسب مجوز از پلیس 110 هیچ گونه اقدامی انجام ندهد .
- در صورتی كه امدادگر از نظر تخصصی ، توان رفع عیب خودرو را ندارد از هرگونه اقدام غیر تخصصی خودداری نماید و مراتب به اطلاع مركز پیام رسانیده تا با هماهنگی نسبت به اعزام یك امدادگر دیگر اقدام شود .

- اگر خودروی امداد خواه دارای گارانتی بود وی را در جریان قوانین گارانتی و عواقب آن قرار دهد و در صورتی كه امدادخواه اصرار به تعمیر خودروی خود دارد با رضایت كتبی ایشان نسبت به عملیات امداد ( اعزام به تعمیرگاههای مجاز و یا رفع عیب خودرو در محل توقف ) اقدام گردد .

- در صورتی كه نظر امدادخواه انجام رفع عیب در تعمیرگاههای مجاز باشد نسبت به بكسل و حمل خودرو اقدام نماید .

- در صورتی كه نظر امدادخواه انجام رفع عیب در محل توقف باشد نسبت به رفع عیب اقدام نماید .

- در صورتی كه خودرو امدادگر فاقد بكسل باشد راسا " ( با هماهنگی مركز پیام ) یا از طریق مركز پیام نسبت به اعزام امدادگر دارای خودروبكسلدار اقدام گردد .

- در صورتی كه خودرو امدادخواه تصادف كرده باشد با اخذ نظر مساعد امداد خواه نسبت به حمل خودرو به محل مورد نظر امدادخواه ( تعمیرگاههای مجاز ، تعمیر گاههای عمومی ، پاركینگ نیروی انتظامی و ... ) اقدام نماید .

تذكر : امدادگرقبل از شروع به كارمی بایست یك برگ ازاطلاعات و تعرفه های مصوب امدادی رابه امدادخواه ارائه نماید .

2- چگونگی دریافت دستمزد ( هزینه تعمیر ) توسط امدادگر :

بعد از رفع عیب ، تعمیر یا بكسل ، اقدامات ذیل صورت پذیرد :
- اگر امدادخواه اشتراك داشته باشد نسبت به دریافت كوپن متناسب با نوع امداد اقدام شود .

- اگر امدادخواه اشتراك نداشته باشد نسبت به دریافت دستمزد طبق تعرفه های ابلاغی اقدام شود .

- انجام تعمیرات خارج از موارد تعرفه های ابلاغی و كوپن ها با هماهنگی با مركز پیام بلامانع بوده و هزینه های آن هم با توافق با امداد خواه و بدور از هر گونه اجحاف دریافت گردد .

- در قبال هزینه های امدادی دریافت شده ( مشترك – آزاد ) فاكتور به امدادخواه ارائه شود .

- نسبت به دریافت رضایت نامه كتبی از امدادخواه در فرم برگ فاكتور مربوطه اقدام گردد .

- در صورت حمل خودرو به محل تعمیرگاه متعلق به امدادگر ، می بایست بر اساس ، تعرفه خدمات تعمیراتی انجام شده به امدادخواه فاكتور ارائه نموده و نسبت به اخذ رضایت نامه كتبی نیزاقدام گردد .


3- وظایف امدادگر در پایان عملیات :

برقراری تماس با مركز پیام و انتقال اطلاعات ذیل :
- نوع نقص و عیب خودرو

- شرح مختصر چگونگی رفع عیب و عملیات امداد

- نوع كوپن و میزان دستمزد و هزینه های دریافتی

- اعلام پایان ماموریت

تذكر : در صورتی كه خودرو نیاز به ادامه تعمیرات دارد ، مدت زمان و محل تعمیرگاه را به مركز پیام اعلام و در پایان ، آخرین وضعیت خودرو را به مركز پیام گزارش نماید .

4-وظایف عمومی امدادگر:

در ساعت وزمان تعیین وابلاغ شده،در منطقه ماموریت حضور یابد.
در اول وقت شروع كار بامركزپیام تماس واعلام آمادگی نماید.
در مواقع مختلف با مركز پیام تماس گرفته واعلام آمادگی و موقعیت نماید.
در صورت بروز مشكل ( نقص فنی خودرو ، مشكل شخصی ، بیماری و ... ) بگونه ای كه امكان پذیرفتن ماموریت امدادی میسر نباشد ، مراتب به اطلاع مركزپیام رسانده شود .
در صورت نیاز به خروج از منطقه ماموریت به هر دلیل ( بیماری ، اضطرار و ... ) به مدت كوتاه ، مراتب به اطلاع مركزپیام رسیده و هماهنگی لازم صورت پذیرد .
در صورت ضرورت و نیاز به ترك حوزه ماموریت به منظور بكسل یا انتقال خودرو امدادخواه،موضوع به اطلاع مركز پیام رسیده و هماهنگی لازم صورت پذیرد.
در صورتی كه بدلیل انجام عملیات امدادی غیر واگذاری ازطرف مركزپیام ارائه امداد به مركز امداد برای امدادگر وجود نداشته باشد ،مراتب به اطلاع مركز پیام رسانده شود.
حتی الامكان از پرداختن به عملیات های امدادی غیر واگذاری خودداری نموده وانجام عملیات های امدادی امداد خودرو را در اولویت اول قرار دهد .
در صورت فرا خوانی از سوی مسئول امدادخودرو ،نسبت به حضور در دفتر امداد خودرو در موعد مقرر اقدام نماید .

تذكر:

در صورت نیاز بخشهای دیگر امدادخودرو به فراخوانی،از طریق مسئول امدادخودرو فراخوانی انجام خواهد شد.

اگر امدادگر در حین انجام گشت در سطح منطقه ماموریت با امدادخواه مواجه شد می بایست:
- طی تماس با مركز پیام اطلاعات اشتراك و موضوع امداد رااعلام نماید.

- در صورت عدم تماس و عدم ثبت اطلاعات لازم در فرم ثبت عملیات امداد در نزد مركز پیام و انجام ماموریت امداد ،كوپن های ارائه شده از سوی امدادگر پذیرفته نشده و هزینه آن پرداخت نمی گردد .

- انجام تعمیرات خودروهای اعلام نشده از سوی مركز پیام ( آزاد ) با هماهنگی و اطلاع مركز پیام بلامانع می باشد.

تذكر :

در صورتی كه امدادخواه به هر دلیل (نحوه امداد،هزینه های در یافتی – رفتار غیراخلاقی و ...)از امدادگر شكایت نماید باید امدادگر رضایت امدادخواه را جلب نماید در غیر اینصورت به شرح زیر رفتار خواهد شد.
- موضوع در كاربر گ(كارتكس)امدادگر ثبت ورسیدگی می شود.

- مبلغ در یافتی از امدادخواه در فهرست كاركرد امدادگر ثبت و رسیدگی می شود.

- مبلغ در یافتی از امدادخواه در فهرست كاركرد امدادگر جهت كسر 25% ثبت می گردد.

- در صورت اثبات تخلف ،متناسب با تخلف و طبق مقررات امدادخودرو با امدادگر رفتار خواهد شد.

- در هر ماه حداقل یك بار جهت تحویل برگه های دوم فاكتورهای مصرفی صادره و تسویه حسابهای مالی به مركز امدادخودرو مراجعه نماید .

- امدادگر متعهد می گردد آخر هر ماه جهت تسویه حساب و پرداخت مبالغ متعلق به امداد خودرو اقدام نماید و در صورت عدم واریز مشمول جدول شرح جرایم انضباطی خواهد شد .

- امدادگر در صورت عدم تسویه حساب به امور مالی خدمات خودروئی بدهی امدادگر را کتبا اعلام و نسبت به تسویه اقدام گردد در غیر این صورت سفته حسن انجام کار به اجرا گذاشته خواهد شد .