خدمات امدادی کانون

خدمات امدادی کانون

 
1- خدمات امداد سیار شامل (حمل و تعمیرات خودرو) در سراسر کشور
2-خدمات امدادی در منزل
3-خدمات Quick Service (سرویس در محل)
4-خدمات مشاوره تلفنی
5-خدمات تعمیرگاهی
6-خدمات باشگاه اعضای کانون و...
7-شماره های 09629، 6423 و 1423 در سراسر کشور