مطالعات تطبیقی خودروهای امداد

مطالعات تطبیقی خودروهای امداد

مطالعات تطبیقی خودروهای امداد بزرگراهی در كشورهای آمریكا(ایالت كالیفرنیا )، انگلیس ، استرالیا و آلمان

در این بخش سوالات زیر مطرح می شود:
1. آیا خدمات امدادی در كشورهای فوق به عهده  بخش خصوصی می باشد و چه سازمانی این مسئولیت را به عهده دارد؟
2. آیا در قبال انجام خدمات امدادی هزینه دریافت می كنند یا آبونمان و این كار به چه نحوی انجام می پذیرد؟
3. خدمات امدادی در چه محدوده ومناطقی صورت می گیرد؟
4. آیا دوره آموزشی خاصی برای امدادرسانان وجود دارد و به چه نحوی می باشد؟
5. آیا جهت پاسخگویی به درخواست امدادخواهان مركز تلفنی وجود دارد (Call Center)
6. آیا شركت های خودرو ساز در ارائه خدمات امدادی نیز دخیل می باشند؟
7. نحوه كنترل و نظارت امدادرسانان چگونه می باشد؟
8. این شركت ها خارج از خدمات امدادی چه نوع خدماتی انجام می دهند؟

1- آیا خدمات امدادی در آمریكا ، انگلیس ، استرالیا و آلمان به عهده  بخش خصوصی می باشد و چه سازمانی این مسئولیت را به عهده دارد؟

 خدمات امدادی در ایالت كالیفرنیا - آمریكا

در لس آنجلس و سانفرانسیسكو :گشت بزرگراه كالیفرنیا(CHP) و اداره حمل و نقل كالیفرنیا
( Cal trans)
CHP : مدیریت همه جانبه حوادث آزادراه ها را بر عهده دارد
Cal trans : مسئول كنترل سیستم ترافیكی در طول حوادث است و همچنین مسئول درآمد دولتی است
كار فنی توسط كامیون های خصوصی انجام می شود تحت نظارت CHP كه طی یك مناقصه به آنها واگذار می گردد
 خدمات امدادی در انگلیس
این خدمات در انگلیس كاملاً به عهده بخش خصوصی می باشدو چند شركت خصوصی با هم رقابت می نمایند یكی از این شركت ها RAC  می باشد
 خدمات امدادی در استرالیا
شركتPty Ltd Assist    Australia  :
یك شركت خصوصی است كه خودش زیر شاخه خدمات اتومبیلرانی استرالیا است كه توسط 6 شركت اتومبیلرانی RACWA و RACCQ  و RACV  و RACT  و NRMA  و RAASA  اداره می شود
 خدمات امدادی در آلمان
كانون جهانگردی و اتومبیلرانی آلمان ، مركزی را با نام كانون عمومی خودرو آلمان تأسیس نموده است و این مركز یك سازمان غیر دولتی می باشد و وابستگی به دولت ندارد(ADAC)

2- آیا در قبال انجام خدمات امدادی هزینه دریافت می كنند یا آبونمان و این كار به چه نحوه انجام می پذیرد؟

 نحوه انجام خدمات در ایالت كالیفرنیا -  متحده آمریكا
خدمات به صورت كاملاً رایگان صورت می پذیرد و بودجه این كار از طریق دولت فدرال و ایالت تأمین می گردد
در برخی ایالت ها یك بودجه محلی هم وجود دارد كه هر وسیله نقلیه سالانه یك دلار به عنوان حق مشاركت در خدمات استان مربوطه را باید پرداخت كند و این آژانس های منطقه ای 25 درصد هزینه را تأمین می نمایند

 نحوه انجام خدمات در انگلیس
افراد با پرداخت هزینه ای مشخص ،  مشترك می شوند كه چند نوع اشتراك وجود دارد و برای هر نوع اشتراك نیز مزایایی در نظر گرفته شده است ، مدت زمان عضویت یك ساله می باشد و در این شركت فقط افراد عضو می شوند  نه خودروها

 نحوه انجام خدمات در استرالیا
صاحبان خودروها با پرداخت هزینه مشترك می شوند

 نحوه انجام خدمات در آلمان
افراد در این سازمان مشترك( عضو) می شوند نه خودروها
اشتراك به دو صورت می باشد عادی و ویژه
 افراد حاضردرهروسیله نقلیه ، چه راننده و چه مسافر باشند به آنها خدمات ارائه می شود و هزینه نیز عمدتاً از طریق پرداخت حق عضویت اعضا ،‌ تبلیغات مرتبط با تجهیزات خودرو و ارائه مشاوره های حقوقی به اعضا تأمین  می شود 
3- خدمات امدادی در چه محدوده و مناطقی صورت می گیرد؟
 آمریكا
شامل آزادراه های برون شهری و بزرگراه های درون شهری می شود
 انگلیس
در بزرگراه های درون شهری و آزاد راه های برون شهری و در تمامی معابر شهری و همه نقاط انگلیس خدمات امدادی صورت می گیرد
در كل اروپا و آمریكای شمالی به مشتركین خود امدادرسانی می گردد
 استرالیا
در بزرگراه های درون شهری و آزاد راه های برون شهری و در معابر شهری و همه نقاط استرالیا خدمات امداد صورت می گیرد
در اروپا نیز خدمات امداد رسانی صورت می گردد
 آلمان
سرویسهای امدادرسان در طول آزاد راه ها و راه های اصلی و در معابر شهری و بین شهری به گشت زنی می پردازند
اگر خودرو در خارج از كشور درخواست امداد نماید  شركت امدادرسان ، خودرو معیوب و همچنین سانحه دیدگان را به داخل كشور برمی گرداند به این نوع خدمات ، خدمات ویژه گویند و اعضا عادی نمی توانند از این خدمات استفاده نمایند 
4- آیا دوره آموزشی خاصی برای امدادرسانان وجود دارد و این دوره ها به چه نحوی می باشد؟
 آمریكا
ابتدا از فرد تست مهارت فنی گرفته می شود و پس از گذراندن یك دوره آموزشی فنی كوتاه به آنها گواهینامه اعطا می گردد كه توسط CHP و Cal trans تأیید می گردد
 انگلیس
در انگلیس دو نوع آموزشی وجود دارد:1-آموزش فنی2-آموزش رفتاری و برخورد با مشتری
1-آموزش فنی : در دو سطح مقدماتی به هنگام استخدام و سطح مداوم یعنی دائماً اطلاعات و منابع آموزشی به صورت فیلم و كتاب در اختیار افراد قرار می گیرید و در پایان دوره به افراد گواهینامه اعطا می گردد
2- آموزش رفتاری(نحوه برخورد با مشتری) : دوره های خاصی برای پرسنل اداری و فنی برگزار می گردد
   استرالیا
در استرالیا آموزش هم فنی می باشد كه در پایان دوره گواهینامه اعطا می گرددو هم آموزش نحوه برخورد با مشتری وجود دارد
 آلمان
در آلمان امدادرسانان خودرو باید حداقل 5 سال تجربه تعمیر ات خودرو را داشته باشند و این افراد سالانه 5 الی 6 بار آموزش داده می شوند و حداقل سن استخدام تكنسین ها نیز 25  سال می باشد
5- آیا جهت پاسخگویی به درخواست امدادخواهان، مركز پیام وجود دارد (Call Center)
 آمریكا
شماره تلفنهای 911 و 399 برای این كار در نظر گرفته شده است و باجه تلفن هایی در حاشیه بزرگراه ها و آزاد راه ها به همین منظور تعبیه شده است در لس آنجلس بیش از 4000  باجه تلفن نصب شده است
 انگلیس
هر كدام از شركت های امدادرسان برای خودشان یك مركز ارتباطات و مركز تلفن دارند
   استرالیا
مركز تلفنی برای شركت در نظر گرفته شده است
 آلمان
یك مركز تلفن برای این كار در نظر گرفته شده است كه امدادخواه با استفاده از تلفن همراه یا تلفنهایی كه در حاشیه بزرگراه ها نصب شده تماس می گیرد همچنین نیروهای گشتی پلیس كه در جاده ها تردد می كنند به كانالهای ارتباطی برای تماس با مركز پیام امداد مجهزند از CCTV  هم استفاده می شود
6- آیا شركت های خودرو ساز در ارائه خدمات امدادی نیز دخیل می باشند؟
 آمریكا
شركت های خودرو ساز هیچگونه دخالتی ندارند
 انگلیس
شركت های خودرو ساز هیچگونه دخالتی ندارند
   استرالیا
شركت های خودرو ساز دخالتی ندارند صرفاً یكی از این شركت ها ، شركت هیوندا می باشد كه
  Australia  Assist  همكاری می كند كه فقط به اتومبیل های هیوندا امداد رسانی می گردد
     آلمان
شركت های خودرو ساز هیچگونه دخالتی ندارند
7-  نحوه كنترل و نظارت امدارسانان چگونه می باشد؟
 آمریكا
اداره حمل و نقل كالیفرنیا برای كنترل گشت ها از سیستم (AVL ) استفاده می كند ، گشت های FSP  خودروها را به تعمیرگاه های خصوصی نمی برند و دخالتی در تصادفات ندارند مگر با نظارت CHP
FSP  : خودروهای امدادی
 انگلیس
این سازمان علاوه بر وظیفه امدادرسانی برای خودروها برای خود مركز بیمه ای  را تأسیس كرده و خدمات بیمه خودروها را هم انجام می دهد از دیگر خدمات این شركت كارت های اعتباری برای تخفیف در اقامت هتلها و خرید از مراكز خرید است این سازمان دارای آموزشگاه رانندگی هم می باشد
نحوه كنترل و نظارت امدارسانان در انگلستان از روی سیگنال موبایلشان می باشد
   استرالیا
شركت Australia  Assist   غیر از خدمات فنی و گشت های امدادی ، خدمات پزشكی را نیز برای سانحه دیدگان در نظر گرفته است و جهت كنترل و نظارت امدادرسانان از GPS و Telematic  استفاده می كنند
     آلمان
این سازمان علاوه بر وظایف امدادرسانی برای خودروها ، بیمه شخص ثالث را برای وسایل نقلیه به صورت ارزان قیمت تأمین می كند و با چندین هتل و رستوران جهت ارائه خدمات و تخفیف به مشتریان قرارداد دارد
بیمه مسئولیت و همچنین بیمه تصادفات به همراه مشاور رایگان برای افراد 15 الی 18 سال می باشد
عضویت اعضا جوان رایگان می باشد (15 الی 18 سال )
جهت كنترل و نظارت امدادرسانان از GPS و GIS  استفاده می كنند