فرم درخواست اخذ نمایندگی امداد خودرو

  • درباره ما
  • فرم درخواست اخذ نمایندگی امداد خودرو

فرم درخواست اخذ نمایندگی امداد خودرو

فرم درخواست اخذ نمایندگی امداد خودرو

 

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:
کد ملی:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
تعداد امدادگران و خودرو های امدادی تحت پوشش :
آدرس :
محدوده درخواستی جهت اخذ نمایندگی:
آیا دارای تعمیرگاه می باشید:
آیا دارای پارکینگ می باشید:
در حال حاضر با کدام شرکت در حال همکاری هستید: