تعرفه حمل ( بکسل ) خودروهای تصادفی و غیر تصادفی عوامل اجرائی امداد خودرو

  • درباره ما
  • تعرفه حمل ( بکسل ) خودروهای تصادفی و غیر تصادفی عوامل اجرائی امداد خودرو

تعرفه حمل ( بکسل ) خودروهای تصادفی و غیر تصادفی عوامل اجرائی امداد خودرو

تعرفه حمل ( بکسل ) خودروهاي تصادفي و غير تصادفي عوامل اجرائي امداد خودرو کانون جهانگردي و اتومبيلراني در سطح شهر و جاده
 

تعرفه پیشنهادی حمل ( بکسل ) انواع خودروهاي معیوب توسط عوامل امدادی کانون جهانگردي و اتومبيلراني در سطح شهر و جاده در سال 1399

 

1- تعریف تیپ بندی خودروها:

  1. خودروهاي تيپ  A شامل :  کلیه خودروهای اتوماتیک، شاسی بلند، خودروهای با وزن بیش از 1800 کیلوگرم و ارزش قیمتی بالای 2 میلیارد ریال .
  2. خودروهاي تيپ  B شامل : کلیه خودروهای تا وزن 1800 کیلوگرم و با ارزش قیمتی بین 1 میلیارد الی 2 میلیارد ریال.
  3. خودروهاي تيپ C  شامل : کلیه خودروهای تا وزن 1300 کیلوگرم و با ارزش قیمتی 1 میلیارد ریال.

شرح اجرت خدمات

موقعیت جغرافیایی

نیسان زنجیری

نیسان چرخگیر

هزینه حمل بیش از 10 کیلومتر

1

اجرت بکسل خودروهاي تيپ A تا 10 کيلومتر

جاده

950.000

1.050.000

در جاده به ازاء هر کيلومتر مازاد، مبلغ 25.000ريال به هزینه پایه اضافه مي شود.

در شهـر به ازاء هر کيلومتـر مازاد، مبلغ 29.000ريال به هزینه پایه اضافه می شود.

شهر

1.050.000

1.100.000

2

اجرت بکسل خودروهاي تيپ B در جاده تا 10 کيلومتر

جاده

950.000

1.000.000

شهر

1.050.000

1.050.000

3

اجرت بکسل خودروهاي تيپ C در جاده تا 10 کيلومتر

جاده

800.000

850.000

شهر

850.000

900.000

4

اجرت بکسل کلیه خودروها با خودروسوار  تا 10 کیلومتر

شهر و جاده

1.500.000

در جاده به ازاء هر کیلومتر مازاد، مبلغ 30.000ریال هزینه پایه اضافه می شود

در شهر به ازاء هر کیلومتر مازاد، مبلغ35.000ریال به هزینه پایه اضافه می شود

5- حق ويزيت يا ورودیه به منظور انجام خدمات فنی امدادرسانی در شهر و یا جاده 400.000ریال (خدمات حمل مشمول این بند نمی گردد)

6- هزينه ی توقف درخواست شده توسط امدادخواه و هزینه توقف خودرو در ترافیک های سنگین برای خودروهای امدادی سبک به ازای هر ساعت 500.000 ريال و خودرو سوار 600.000 ریال محاسبه می گردد.

7-ملاک محاسبه هزینه ی بیرون کشیدن خودرو از پارکینگ های طبقاتی و منازل و آماده سازی خودروهایی که قبل از انجام عملیات حمل، نیاز به رها سازی (چرخ، فرمان، ترمز دستی و...)دارند، بر اساس مبالغ مندرج در ردیف 6 از مشتری دریافت می گردد.

8-هزینه ی آماده سازي و بيرون کشيدن خودرو از جوي و موانع در شهر از ساعت اول در تیپAمبلغ 900.000 ریال، تیپ B 800.000ریال و تیپ C700.000ریال لحاظ و از ساعت دوم به بعد، برابر ردیف6 محاسبه می گردد.

9-هزینه ی آماده سازي و بيرون کشيدن خودروها از گاردریل،جوی، شانه خاکی و موانع در جاده در ساعت اول در تیپ Aمبلغ 950.000ریال، تیپ B 900.000 ریال و تیپ C 800.000ریال لحاظ و از ساعت دوم به بعد برابر ردیف6محاسبه می گردد.

10-در صورت حمل خودرو در محورهاي صعب العبور و خاکی (چالوس، فيروزکوه، جاده هراز و ...)، مبلغ 25% به اصل قيمتهاي مذکور اضافه مي شود.

11-در صورت عدم پیاده و رها سازی خودروهای معیوب و تصادفی از جرثقیل در مراکز تعیین خسارت بیمه، تعمیرگاه ها، پارکینگ ها و...، هزینه حمل به صورت کیلومتر مازاد و براساس مفاد بخش حمل بیش از 10 کیلومتر جدول فوق(ردیف های 1 الی4) محاسبه می گردد .

12-ارائه خدمات امدادی در شیفت شب (از ساعت 23 الی 6 صبح)وتعطیلات رسمی  با 15% افزایش قیمت محاسبه می گردد .

13-هزینه ی حمل خودرو در شرایط بحرانی و حوادث غیر مترقبه(کولاک، بوران، برف، زلزله، سیل و...)، به میزان 15% افزایش می یابد.

14-هزینه ی حمل خودرو در مناطق یا محورهای با بارترافیکی سنگین (که منجر به توقف بیش از نیم ساعت گردد)، به ازای هر ساعت مطابق ردیف6 محاسبه و از مشتری دریافت می گردد.

15-هزینه ی تهیه مجوز ورود به محدوده ی اصلی طرح ترافیک و یا زوج و فرد(معادل 30 درصد نرخ مصوب شورای شهر) به قیمت خدمات امدادی اضافه می گردد.

16-هزینه ی تهیه و تامین بیمه و بارنامه برای حمل خودرو در جاده ها بر عهده مشتری می باشد.

17-هزینه ی حمل خودروهاي توقیفی و تصادفی و هزینه استفاده از جرثقیل دکلدار، سنگین و نیمه سنگین، جابجایی خودروهای واژگون شده و بارگیری خودروهایی که از ارتفاع سقوط کرده اند بر اساس  نرخ نامه مصوب هیأت محترم وزیران به شماره 49702/ت50754ه مورخ 21/04/94 و اصلاحات بعدی آن محاسبه و از مشتری دریافت می گردد.

18-در صورت حمل خودرو کمتر از 500 متر، هزینه حمل به صورت نیم بها محاسبه و از مشتری دریافت می گردد.

نکات مهم و قابل توجه امدادگران محترم قبل و حین عملیات امداد رسانی:

1-مسئولیت ناشی از انجام کلیه سرویس های امدادی(حمل و تعمیرات) که از طریق شرکت ارجاع و یا بصورت آزاد انجام شده باشد بر عهده امدادگر می باشد.

2-اجرت بکسل (حمل) خودروهای عضو کانون در شهر و جاده بر اساس تعرفه فوق محاسبه می گردد و نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات و تسویه حساب با امداد رسان منوط به تماس امدادخواه و ثبت سرویس در برنامه نرم افزاری مرکز تماس کشوری کانون(1423-0216423-09629) می باشد .

3-حمل خودرو با وجود سرنشین در داخل خودروی معیوب ممنوع می باشد. کلیه عواقب ناشی از عدم رعایت این موضوع برعهده امدادرسان می باشد.

4-در صورت عدم استفاده از جرثقيل يا دکل ثابت در بيرون کشيدن خودرو، وروديه تعلق نمي گيرد .

5-وروديه(حق سرويس) در صورت عدم فراخواني امدادگر توسط امدادخواه و یا عدم ابلاغ سرویس توسط واحد پیام یه امدادگر تعلق نمي گيرد .

6-درصورت حمل ( بکسل ) خودروهای تصادفی و معیوب از اکسل عقب هیچگونه وجه اضافی تعلق نمی گیرد .

7-حمل خودروهای توقیفی، تصادفی و معیوب توسط زنجیر، طناب و بکسل ثابت ممنوع می باشد .