آیین تجلیل از جانبازان و ایثارگران کانون با حضور مدیرعامل 11-02-96